Bảng giá tổng hợp

CHEVROLET SPARK DUO

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Spark Duo 1.2LT 299.000.000 -

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET SPARK

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Spark 1.2 LS 359.000.000 -
Spark 1.2 LT 389.000.000 -

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET AVEO

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Aveo 1.5LT 459.000.000 40.000.000
Aveo 1.5LTZ 495.000.000 40.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET CRUZE

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 70 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Cruze 1.6LT 589.000.000 60.000.000
Cruze 1.8LTZ 699.000.000 70.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET TRAX MỚI

SUV THỜI THƯỢNG

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Trax 2017 679.000.000 -

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET ORLANDO

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 15 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)
 

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)
 

Orlando 1.8L LT 639.000.000 -
Orlando 1.8L LTZ 699.000.000 15.000.000
 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET CAPTIVA

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 44 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Captiva Revv 2.4LTZ 879.000.000 44.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017

 

CHEVROLET COLORADO MỚI

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 80 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Colorado 2.5LT (4x2) (MT)

624.000.000 30.000.000
Colorado 2.5LT (4x4) (MT) 649.000.000 30.000.000
Colorado 2.8LTZ (4x4) (MT) 789.000.000 30.000.000
Colorado 2.8LTZ (4x4) (AT) 809.000.000 60.000.000
Colorado High Country 2.8LTZ 839.000.000 80.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/10 - 31/10/2017