Bảng giá tổng hợp

CHEVROLET SPARK DUO

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Spark Duo 1.2LT 299.000.000 -

Chương trình áp dụng từ  01/12 - 31/12/2017

CHEVROLET SPARK

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Spark 1.2 LS 359.000.000 -
Spark 1.2 LT 389.000.000 -

Chương trình áp dụng từ  01/12 - 31/12/2017

 

CHEVROLET AVEO

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Aveo 1.5LT 459.000.000 40.000.000
Aveo 1.5LTZ 495.000.000 40.000.000

Chương trình áp dụng từ  01/12 - 31/12/2017

 

CHEVROLET CRUZE

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 70 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Cruze 1.6LT 589.000.000 60.000.000
Cruze 1.8LTZ 699.000.000 70.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/12 - 31/12/2017

 

CHEVROLET TRAX MỚI

SUV THỜI THƯỢNG

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Trax 2017 679.000.000 -

Chương trình áp dụng từ 01/12 - 31/12/2017

 

CHEVROLET ORLANDO

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 15 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)
 

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)
 

Orlando 1.8L LT 639.000.000 -
Orlando 1.8L LTZ 699.000.000 15.000.000
 

Chương trình áp dụng từ 01/12 - 31/12/2017

 

CHEVROLET CAPTIVA

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 44 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Captiva Revv 2.4LTZ 879.000.000 44.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/12 - 31/12/2017

CHEVROLET COLORADO MỚI

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30 TRIỆU VNĐ

MẪU XE

GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ

(GỒM VAT - VNĐ)

ƯU ĐÃI

(GỒM VAT - VNĐ)

Colorado 2.5LT (4x2) (MT)

624.000.000 10.000.000
Colorado 2.5LT (4x4) (MT) 649.000.000 10.000.000
Colorado 2.8LTZ (4x4) (MT) 789.000.000 -
Colorado 2.8LTZ (4x4) (AT) 809.000.000 30.000.000
Colorado High Country 2.8LTZ 839.000.000 30.000.000

 

Chương trình áp dụng từ 01/12 - 31/12/2017